Oudercommissie

 

Bob Kluft, vader van Hugo en Feline (DC), voorzitter

Annelies Bakker, moeder van Beau en Tommy (DC), secretaris

John Zwiers, vader van Tyn en Morris (DC), lid

Marieke Pijlman, moeder van Jade, Bente (DC) en Jule (Duck), lid

 

De oudercommissie van Kindercentrum Ducky Duck / Duck Club

Elk kindercentrum is vanuit de Wet Kinderopvang verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over zaken als veiligheid, hygiëne, openingstijden, groepsgrootte, tarieven en pedagogisch beleid. Door de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie een verzwaard adviesrecht inzake belangrijke besluiten. Daarom is er regelmatig overleg tussen kindercentrum Ducky Duck en de oudercommissie. Ook organiseren we een keer per jaar een informatieve en informele bijeenkomst over een actueel of relevant thema voor ouders en verzorgers.

 

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de oudercommissie?

1.     De belangen van de kinderen en ouders van de kinderen zo goed mogelijk behartigen.

2.     De leiding van het kinderdagverblijf adviseren over kwaliteitsaspecten.

 

Zijn er zaken die u als ouder/verzorger wilt bespreken, spreek ons gerust aan tijdens het halen en brengen van onze kinderen. Of stuur een e-mail naar:  oudercommissie.duckyduck@xs4all.nl.

 

Klachtenafhandeling

Mocht u een klacht hebben of een onprettig gevoel aan een bepaalde situatie hebben overgehouden, dan vragen wij u om dit altijd kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers of de leiding. In kinderopvang is vertrouwen van ouders een groot goed en daarom vinden wij het van groot belang dat iedere ouder eventuele twijfels of onjuistheden aan ons voorlegt, zodat wij hierop meteen actie kunnen ondernemen en/of het onprettige gevoel kunnen wegnemen.

 

Ook zijn de oudercommissie  en het kindercentrum aangesloten bij de Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen.